Entries for veljača 2022

18. veljače 2022.
Odluka o odabiru dentalnog asistenta/ice/medicinske sestre – 2 izvršitelja

Odluka o odabiru dentalnog asistenta/ice/medicinske sestre - 2 izvršitelja

15. veljače 2022.
Odluka o odabiru doktora dentalne medicine – specijaliste parodontologije

Odluka o odabiru doktora dentalne medicine – specijaliste parodontologije

8. veljače 2022.
Obavijest o izboru kandidata

Odluka o odabiru doktora dentalne medicine