Ravnatelj
Dr. med. dent. Anto Ćurić
specijalist dentalne i oralne patologije s parodontologijom
tel.: 386-126

Zamjenik ravnatelja

Odgovorna viša medicinska sestra na sterilizaciji

Zdravstveni radnik na prijemnom šalteru
Gabrielle Tomić, inž.med.rad.