Odjel dječje stomatologije

 • Marijo Budimir
  spec. dječje stomatologije
  Tel: 021/ 399-587
 • Marica Anđić
  spec. dječje stomatologije
  Tel:021/ 399-586
 • Lucija Škojo
  spec. dječje stomatologije
  Tel: 021/ 399-585
 • m.s. Ivana Kekez 
 • m.s. Sanda Grbac
 • m.s. Anita Vlak

Na odjelu dječje stomatologije se bavimo preventivnim, zdravstveno-odgojnim te terapijskim zahvatima u svrhu očuvanja oralnog zdravlja kod djece od prenatalne dobi do navršene punoljetnosti.
Uz preventivne postupke (pečačenje fisura, fluoridacija), vršimo postupke funkcionalnog i estetskog zbrinjavanja dentofacijalnih trauma, provodimo niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju mliječne i mješovite denticije, te zubi s genetskim defektima. Također sudjelujemo u edukaciji pacijenata o provođenju oralne higijene. U suradnji sa specijalističkim anesteziološkim timom KBC-a Split naš tim organizira i provođenje terapijskih postupaka u općoj anesteziji kod djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama.

Odjel stomatološke protetike s tehničkim laboratorijem

 • Božo Lončar,
  uniw.mag.med.dent., specijalist stomatološke protetike
  Tel: 021/ 399-599
 • Nikola Copićdr.med.dent
  specijalist stomatološke protetike
  Tel: 021/ 399-590
 • m.s. Luca Milanović
 • m.s. Karmen Barišić

Tehnički laboratorij
Tel: 021/ 399-589

 • viša dent. teh. Vanja Šimunović
 • dent. teh. Marija Knezović
 • dent. teh. Rade Radosavljević
 • dent. teh. Dina Piteša
 • dent. teh. Dragana Čuljak
 • dent. teh. Marina Milun
 • dent. teh. Jelena Rozić
 • dent. teh. Sandra Jakeljić
 • dent. teh. Tončica Juginović
 • dent. teh. Lučana Zorotović

 

Zadatak ovog odjela je nadoknada izgubljenih zubi i okolnih tkivnih struktura poštujući funkcionalne i estetske kriterije, te spriječavanje promjena u čeljusnom zglobu.
Stomatološka protetika se dijeli na mobilnu i fiksnu protetiku.
Mobilna protetika koristeći se biomedicinskim znanjem pokriva područje izrade totalnih i djelomičnih proteza s pripadajućim dijelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva, te nagriznih udlaga kao dijagnostičkih i terapijskih sredstava u terapiji određenih poremećaja čeljusnog zgloba.
Fiksna protetika podrazumijeva izradu biokompatibilnih nadomjestaka koji se fiksiraju u ustima i ne skidaju se (krunice, mostovi). Pri izradi se pazi na olakšano održavanje higijene, čvrstoću i estetiku.
Također na našem odjelu se može izraditi kvalitetan kombinirani fiksno-mobilni rad.
Izrada svakog nadomjestka podrazumjeva više posjeta, a između pojedinih posjeta provode se postupci izrade nadomjestka u pripadajućem laboratoriju.

Odjel oralne kirurgije s jedinicom za hitne intervencije

 • dr.sc. Jozo Badrov,
  dr.med.dent., specijalist oralni kirurg
  Tel: 021/ 399-598
 • Mihaela Romić,
  dr.med.dent., specijalist oralne kirurgije
  Tel:021/ 399-596
 • mr. sc. Željka Juras,
  dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
  Tel: 021/ 399-598
 • m.s. Nataša Sikavica
 • dent.asist. Nikolina Mindoljević
 • m.s Slavica Ćorluka

Na odjelu se nakon kliničkog pregleda te potrebnih dodatnih pretraga (uglavnom rtg pretraga) napravi plan i terapija zahvata. Ukoliko je potrebno radi se diferencijalna dijagnostika patoloških promjena u suradnji s Kliničkim zavodom za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split.
Uz primjenu raznih tehnika lokalne anestezije na ovom odjelu obavljaju se sve vrste vađenja zubi (retiniranih, impaktiranih, resekcije korijena te zaostalih i slomljenih korijena) te liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Pod hitnom intervencijom podrazumjeva se dijagnostika i terapija odontogenih upala uključujući intraoralnu, rijetko ekstraoralnu inciziju te propisivanje antibiotske terapije. Na ovom odjelu vrše se operacijski zahvati (alveotomija, apikotomija, kortikotomija) te prepoznavanje i terapija cističnih promjena, benignih, premalignih i malignih lezija.
Također na odjelu se izvode pretprotetske kirurške korekcije te kirurgija gingive odnosno estetski poremećaji usne šupljine.

Odjel parodontologije

 • dr. sc. Katica Parat,
  dr.med.dent., spec. dent. i
  oralne patologije s parodontologijom
  Tel:021/ 399-594
 • dr. sc. Marina Perić Srhoj, 
  dr.med.dent. specijalist parodontologije
  Tel:021/ 399-595
 • Nina Kujundžić,
  univ.mag.med.dent. specijalist endodencije
  s restaurativnom stomatologijom
  Tel:021/ 399-593
 • Frančeska Kavelj
 • Vinka Puača
 • Ivana Majstorović

 

 

Područje na kojem se temelji proučavanje i djelovanje ovog odjela je dobro poznavanje anatomije potpornih struktura zuba. U to spadaju kost, vlakna-ligamenti koji vežu zub za kost te zubno meso. Nakon kliničkog pregleda (po potrebi i dodatnih pretraga) pokušava se postavljanjem terapijskog plana i uz dobru suradnju bolesnika riješiti uzrok bolesti potpornih struktura zuba. To se radi na način da se uz upute i konzervativnu parodontološku terapiju, po potrebi uključi kirurška parodontološka terapija s antiseptičkom ili antibiotskom potporom. Uz navedenu etiologiju i epidemiologiju jako je bitna prevencija bolesti u smislu poznavanja i izbjegavanja štetnih navika i ispravljanja odnosno rješavanja stečenih anomalija. Iznimno bitno za cjelokupni uspjeh terapije je dugoročna potporna terapija.

Odjel ortodoncije s tehničkim laboratorijem

 • Goran Gašpar,
  dr.med.dent., spec. ortodoncije
  Tel: 021/ 399-588
 • Dr. Lucija Mandić,
  dr.med.dent., spec. ortodoncije
  Tel: 021/ 399-584
 • Veronika Mijoč
 • Danijela Babić
 • dent. teh. Lenka Boras

Na našem odjelu se brinemo o pravilnom kraniofacijalnom rastu i razvoju. To uključuje praćenje i usmjeravanje rasta i razvoja čeljusti, dijagnosticiranje i ispravljanje funkcionalnih anomalija, nepravilnog položaja zubi i međučeljusnih odnosa. Zadatak ortodoncije je postići ne samo zadovoljavajuću estetiku nego i i funkcionalnu cjelovitost žvačnog i mišićnog sustava te čeljusnog zgloba. Na našem odjelu se provode preventivne mjere očuvanja dentofacijalnog područja, terapije interceptivnim, mobilnim i fiksnim napravama.

Odjel za stomatološku rtg dijagnostiku

 • Jelena Bašić,
  inž. med. radiologije
 • Jelena Peričić,
  inž. med. radiologije

Odjel koji brzo, efikasno i precizno rješava situacije u kojima je potreban rendgenski nalaz kao potpora dijagnozi i budućoj terapiji i sanaciji određenog stanja u usnoj šupljini. Na zahtjev bilo kojeg stomatološkog tima ovaj odjel iz raznih pozicija može dobiti uvid u (patološke) promjene na tvrdim tkivima koje se vizualno ne uočavaju. To je moguće zbog najnovijeg tehnološkog rtg uređaja s kojim se može dobiti oštri digitalni modificirajući dvodimenzionalni ili trodimenzionalni uvid određene regije.

Odjel endodoncije s restaurativnom stomatologijom

 • Ante Ćurić,
  dr.med.dent., spec.
  oralne patologije s parodontologijom
  Tel: 021/ 399-591
 • Nada Zorica Vladislavić,
  dr.med.dent.
  specijalist endodencije s 
  restaurativnom stomatologijom
  Tel: 021/ 399-591
 • m.s. Vijana Grgurević
 • m.s. Sandra Sopta

Odjel se bavi etiologijom i terapijom bolesti zubne pulpe i periapikalnog područja. Terapija takvih stanja provodi se primjenjujući ručne instrumente i najnovije tehnike strojne obrade korijenskih kanala. Nakon izvedenog čišćenja i širenja korijenskih kanala pristupa se punjenju kanala materijalima namjenjenim za tu svrhu. Kod neadekvatno napunjenih korijenskih kanala pristupa se reviziji punjenja. Naši stručnjaci također uspješno rješavaju traume zubi i njihovo estetsko zbrinjavanje modernim tehnikama i materijalima. U suradnji s drugim odjelima i kolegama, na ovom odjelu se radi priprema zubi za daljnju sanaciju. Na ovom odjelu također se izvode i pripadajući zahvati endodontske kirurgije (apikotomije), hemisekcije zuba te amputacije korijena.

Odjel oralne medicine

 • prof. prim. dr. sc. Dolores Biočina Lukenda,
  dr.med.dent., spec. oralne patologije
  Tel: 021/ 399-592
 • Marina Ognjenovićprim. dr. sc.
  dr.med.dent., spec. dent. i
  oralne patologije s parodontologijom
  Tel: 021/ 399-595
 • Ana Glavina,dr.med.dent.,
  specijalist oralne medicine,
  Tel. 021 399-594
 • m.s. Ana Vuković
 • m.s. Anita Hrboka
 • Heidi Zirojević med s

Odjel se bavi proučavanjem, liječenjem i prevencijom raznih bolesti sluznice usne šupljine, žlijezda slinovnica te bolestima drugih organa koji se manifestiraju u usnoj šupljini. U tom smislu bitno je prepoznavanje, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika te na kraju plan i terapija bolesti. Uz iscrpnu anamnezu diferencijalna dijagnostika se radi uz pomoć patohistološke i laboratorijske dijagnostike. S obzirom na širinu područja koje obuhvaća i prirodu bolesti koje se manifestiraju u usnoj šupljini, potrebna je suradnja s općom medicinom.