Odjel dječje stomatologije

 • Marica Anđić
  spec. dječje stomatologije
 • Marijo Budimir
  spec. dječje stomatologije
 • m.s. Sanda Grbac
 • m.s. Ivana Kekez
 • Lucija Škojo
  spec. dječje stomatologije

Na odjelu dječje stomatologije se bavimo preventivnim, zdravstveno-odgojnim te terapijskim zahvatima u svrhu očuvanja oralnog zdravlja kod djece od prenatalne dobi do navršene punoljetnosti.
Uz preventivne postupke (pečačenje fisura, fluoridacija), vršimo postupke funkcionalnog i estetskog zbrinjavanja dentofacijalnih trauma, provodimo niz dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju mliječne i mješovite denticije, te zubi s genetskim defektima. Također sudjelujemo u edukaciji pacijenata o provođenju oralne higijene. U suradnji sa specijalističkim anesteziološkim timom KBC-a Split naš tim organizira i provođenje terapijskih postupaka u općoj anesteziji kod djece i mladeži s posebnim potrebama te invalidnim osobama.

Odjel ortodoncije s tehničkim laboratorijem

 • Goran Gašpar,
  dr.med.dent., spec. ortodoncije
 • Petar Bitanga,
  dr.med.dent., spec. ortodoncije
 • mr. sc. Mikelić Vitasović Branimira,
  dr.med.dent., spec. ortodoncije
 • m.s. Nela Jaram
 • m.s. Vinka Puača
 • m.s. Hedi Zirojević
 • dent. teh. Lenka Boras

Na našem odjelu se brinemo o pravilnom kraniofacijalnom rastu i razvoju. To uključuje praćenje i usmjeravanje rasta i razvoja čeljusti, dijagnosticiranje i ispravljanje funkcionalnih anomalija, nepravilnog položaja zubi i međučeljusnih odnosa. Zadatak ortodoncije je postići ne samo zadovoljavajuću estetiku nego i i funkcionalnu cjelovitost žvačnog i mišićnog sustava te čeljusnog zgloba. Na našem odjelu se provode preventivne mjere očuvanja dentofacijalnog područja, terapije interceptivnim, mobilnim i fiksnim napravama.

Odjel stomatološke protetike s tehničkim laboratorijem

 • Vera Maričić,
  dr.med.dent., spec. stom. protetike
 • Ivan Perić,
  dr.med.dent-specijalizant stom.protetike
 • Ratka Borić Brakus,
  dr.med.dent., spec. stom. protetike
 • m.s. Luca Milanović
 • m.s. Ivana Majstorović
 • Božo Lončar,
  dr.med.dent., specijalist stomatološke protetike
 • m.s. Dragica Kokeza
 • doc. I.Kovačić,
  radni odnos u stanju mirovanja od 09.06.2013
 • viša dent. teh. Vanja Šimunović
 • dent. teh. Mira Jakelić
 • dent. teh. Marija Knezović
 • dent. teh. Antonija Pavlinović
 • dent. teh. Dina Piteša
 • dent. teh. Lučana Zorotović
 • dent. teh. Dragana Čuljak

Zadatak ovog odjela je nadoknada izgubljenih zubi i okolnih tkivnih struktura poštujući funkcionalne i estetske kriterije, te spriječavanje promjena u čeljusnom zglobu.
Stomatološka protetika se dijeli na mobilnu i fiksnu protetiku.
Mobilna protetika koristeći se biomedicinskim znanjem pokriva područje izrade totalnih i djelomičnih proteza s pripadajućim dijelovima mekih i tvrdih oralnih tkiva, te nagriznih udlaga kao dijagnostičkih i terapijskih sredstava u terapiji određenih poremećaja čeljusnog zgloba.
Fiksna protetika podrazumijeva izradu biokompatibilnih nadomjestaka koji se fiksiraju u ustima i ne skidaju se (krunice, mostovi). Pri izradi se pazi na olakšano održavanje higijene, čvrstoću i estetiku.
Također na našem odjelu se može izraditi kvalitetan kombinirani fiksno-mobilni rad.
Izrada svakog nadomjestka podrazumjeva više posjeta, a između pojedinih posjeta provode se postupci izrade nadomjestka u pripadajućem laboratoriju.

Odjel oralne kirurgije s jedinicom za hitne intervencije

 • Luka Prolić,
  dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
 • mr. sc. Jozo Badrov,
  dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
 • mr. sc. Željka Juras,
  dr.med.dent., spec. oralne kirurgije
 • m.s. Nataša Sikavica
 • m.s. Mirjana Mamić
 • m.s. Miranda Lelas
  u mirovini od 11.2012.
 • m.s Slavica Ćorluka
  na Odjelu od 11.2012.

Na odjelu se nakon kliničkog pregleda te potrebnih dodatnih pretraga (uglavnom rtg pretraga) napravi plan i terapija zahvata. Ukoliko je potrebno radi se diferencijalna dijagnostika patoloških promjena u suradnji s Kliničkim zavodom za patologiju, sudsku medicinu i citologiju KBC-a Split.
Uz primjenu raznih tehnika lokalne anestezije na ovom odjelu obavljaju se sve vrste vađenja zubi (retiniranih, impaktiranih, resekcije korijena te zaostalih i slomljenih korijena) te liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Pod hitnom intervencijom podrazumjeva se dijagnostika i terapija odontogenih upala uključujući intraoralnu, rijetko ekstraoralnu inciziju te propisivanje antibiotske terapije. Na ovom odjelu vrše se operacijski zahvati (alveotomija, apikotomija, kortikotomija) te prepoznavanje i terapija cističnih promjena, benignih, premalignih i malignih lezija.
Također na odjelu se izvode pretprotetske kirurške korekcije te kirurgija gingive odnosno estetski poremećaji usne šupljine.

Odjel endodoncije s restaurativnom stomatologijom

 • Ante Ćurić,
  dr.med.dent., spec. dent. i
  oralne patologije s parodontologijom
 • Marija Šimundić,
  dr.med.dent., specijalist endodoncije s restaurativnom stom.
 • m.s. Vijana Grgurević
 • m.s Ivana Kardum

Odjel se bavi etiologijom i terapijom bolesti zubne pulpe i periapikalnog područja. Terapija takvih stanja provodi se primjenjujući ručne instrumente i najnovije tehnike strojne obrade korijenskih kanala. Nakon izvedenog čišćenja i širenja korijenskih kanala pristupa se punjenju kanala materijalima namjenjenim za tu svrhu. Kod neadekvatno napunjenih korijenskih kanala pristupa se reviziji punjenja. Naši stručnjaci također uspješno rješavaju traume zubi i njihovo estetsko zbrinjavanje modernim tehnikama i materijalima. U suradnji s drugim odjelima i kolegama, na ovom odjelu se radi priprema zubi za daljnju sanaciju. Na ovom odjelu također se izvode i pripadajući zahvati endodontske kirurgije (apikotomije), hemisekcije zuba te amputacije korijena.

Odjel parodontologije

 • mr. sc. Katica Parat,
  dr.med.dent., spec. dent. i
  oralne patologije s parodontologijom
 • m.s. Smiljana Kostanić
 • Marija Roguljić,
  dr.med.dent specijalist parodontolog na Odjelu od 08.2012.
 • Ana Družijanić,
  dr.med.dent-specijalizantica iz parodontologije od 03.2013.
 • m.s. Sonja Orlandini,u mirovini od 14.05.2014.,
 • m.s. Anita Vlak

Područje na kojem se temelji proučavanje i djelovanje ovog odjela je dobro poznavanje anatomije potpornih struktura zuba. U to spadaju kost, vlakna-ligamenti koji vežu zub za kost te zubno meso. Nakon kliničkog pregleda (po potrebi i dodatnih pretraga) pokušava se postavljanjem terapijskog plana i uz dobru suradnju bolesnika riješiti uzrok bolesti potpornih struktura zuba. To se radi na način da se uz upute i konzervativnu parodontološku terapiju, po potrebi uključi kirurška parodontološka terapija s antiseptičkom ili antibiotskom potporom. Uz navedenu etiologiju i epidemiologiju jako je bitna prevencija bolesti u smislu poznavanja i izbjegavanja štetnih navika i ispravljanja odnosno rješavanja stečenih anomalija. Iznimno bitno za cjelokupni uspjeh terapije je dugoročna potporna terapija.

Odjel oralne medicine

 • doc. prim. dr. sc. Marina Ognjenović,
  dr.med.dent., spec. dent. i
  oralne patologije s parodontologijom
 • prof. prim. dr. sc. Dolores Biočina Lukenda,
  dr.med.dent., spec. oralne
  patologije
 • m.s. Anita Hrboka
 • m.s. Ana Vuković

Odjel se bavi proučavanjem, liječenjem i prevencijom raznih bolesti sluznice usne šupljine, žlijezda slinovnica te bolestima drugih organa koji se manifestiraju u usnoj šupljini. U tom smislu bitno je prepoznavanje, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika te na kraju plan i terapija bolesti. Uz iscrpnu anamnezu diferencijalna dijagnostika se radi uz pomoć patohistološke i laboratorijske dijagnostike. S obzirom na širinu područja koje obuhvaća i prirodu bolesti koje se manifestiraju u usnoj šupljini, potrebna je suradnja s općom medicinom.

Odjel za stomatološku rtg dijagnostiku

 • Jelena Bašić, inž.med.radiologije- neodređeno

Odjel koji brzo, efikasno i precizno rješava situacije u kojima je potreban rendgenski nalaz kao potpora dijagnozi i budućoj terapiji i sanaciji određenog stanja u usnoj šupljini. Na zahtjev bilo kojeg stomatološkog tima ovaj odjel iz raznih pozicija može dobiti uvid u (patološke) promjene na tvrdim tkivima koje se vizualno ne uočavaju. To je moguće zbog najnovijeg tehnološkog rtg uređaja s kojim se može dobiti oštri digitalni modificirajući dvodimenzionalni ili trodimenzionalni uvid određene regije.