Entries for ožujak 2014

LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA 13. ožujka 2014.
LIJEČENJE TROMBOCITNIM FAKTORIMA RASTA

Pojava regenerativne medicine i biološke terapije otvara novi pristup u liječenju bolesti s novim, biološkim fokusom. Unatrag dvadeseta...