Entries for svibanj 2022

6. svibnja 2022.
Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (električna energija)

Na temelju članka 16. Pravilnika za provedbu postupaka jednostavne nabave, nakon isteka roka
za dostavu ponuda, ravnatelj Stomatološke poliklinike donosi slijedeću odluku