Entries for rujan 2022

29. rujna 2022.
LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE RADNIČKOG VIJEĆA

  LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE RADNIČKOG VIJEĆA 

21. rujna 2022.
DOPUNA ODLUKE O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE

Dana 20. rujna 2022. godine izborni odbor Stomatološke poliklinike je objavio Odluku o provođenju izbora za Radničko vijeće Stomatološke poliklinike.

20. rujna 2022.
ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKE

Radničko vijeće imat će sukladno čl. 142. Zakona o radu 1 (jednog) člana i 1 (jednog)
zamjenika člana.

12. rujna 2022.
RASPISIVANJE REDOVITIH IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE STOMATOLOŠKE POLIKLINIKEV ZA JEDNOG/U ČLANA I JEDNOG/U ZAMJENIKA/CU

Raspisuju se redoviti izbori za radničko vijeće.
Način provođenja ovih izbora bit će određen odlukom o provođenju izbora.