Prijave potrebe za radnikom – specijalist ortodont - specijalist endodoncije s restaurativnom stomatologijom - specijalist dječje stomatologije

Prijava potrebe za radnikom

Prijava potrebe za radnikom

Prijava potrebe za radnikom

 

–specijalist ortodont- 1 izvršitelj/ica na  neodređeno radno vrijeme

- specijalist endodoncije s restaurativnom stomatologijom-  1 izvršitelj/ica na  određeno radno vrijeme

- specijalist dječje stomatologije-  1 izvršitelj/ica na  određeno radno vrijeme

 

Za osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NNbr.121/17) , kao i naznaku da osoba prijavom na

Oglas odnosno natječaj za zapošljavanje, daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s uredbom Europske unije 2016/679, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

 

https//branitelji.gor.hr