Služba za opće poslove
U službi za opće poslove su zaposlene:
Dora Petrić mirovina od 26.05.2015
Anita Baras
Đina Bonković

Služba za tehničke poslove
U službi za tehničke poslove su zaposleni:
Branislav Duplančić (u mirovini od 17.02.2014.)
Ljiljana Melvan
Marija Jurčević
Ivana Vukman
Frane Kekez , tehničar-elektroničar
Anita Hrnkaš, spremačica