Služba za opće, kadrovske, pravne, financijske i računovodstvene poslove

Tel: 021/ 386-126
Svjetlana Stazić, dipl. oec.
Monika Ćutuk dipl.iur.
Đina Bonković stručni referent


Služba za tehničke poslove s jedinicom za sterilizaciju

Tel: 021/ 386-126
Ivana Kardum Bacc. med. tech
Frane Kekez , tehničar-elektroničar, voditelj tehničke radionice


Čistačice

Marija Jurčević
Ivana Vukman
Anita Hrnkaš, spremačica
Kate Banović